FYZIOTERAPIE RUKAVIČKA

Od 1.5.2018

Nestátní zdravotní zařízení, zaměřené na sportovní fyzioterapii a trénink

 • Pracoviště není smluvním partnerem pojišťoven.
 • Čas a intenzita terapeutického sezení se odvíjí vždy dle stavu pacienta.
 • Přísně individuální postupy v léčbě- vždy za využití akreditovaných a certifikovaných terapeutických konceptů.
 • Vše v jednom- pacient nikdy nehradí za jednotlivé metodiky fyzioterapie, ale vždy za sezení- komplexní využití veškerých dovedností a znalostí.
 • Snaha o odhalení skutečné příčiny problematiky- za využití funkčních a specifických testů, nejedná se o klasický kineziologický rozbor, ale o komplexní zhodnocení pohybové a motorické funkčnosti těla.
 • Terapeutická intervence ve vzoru:
 • diagnostika
 • komplexní terapie spoušťových bodů a inhibice svalových tkání v rámci zřetězování
 • mobilizace kloubních blokací v daném řetězci + obnova kloubní hry
 • podmiňování, řízení a fixace korektních pohybových vzorů na neurofyziologickém podkldě
 • vytrénování těchto pohybových vzorů v systému silově-vytrvalostním"Za nejdůležitější faktor v komplexní terapeutické intervenci považuji nalezení co nejideálnějšího vstupu do pacientovi problematiky a rychlé pochopení jeho posturálně lokomočního stereotypu.

Pokud tento posturálně lokomoční stereotyp, kde je patologický jev, korigujeme svalovou funkcí v globálních vzorech pohybu, máme šanci v komplexní terapii nápravy, zbavit se obtíží a dosáhnout pozitivního terapeutického efektu." 

PhDr. Michal Rukavička