FYZIO ASISTENTI

Snahou a filozofií FYZIOTERAPIE RUKAVIČKA je vychovávat a rozvíjet fyzioterapeuty, kteří chtějí v terapeutické intervenci řešit příčinu problému, nikoli symptom či vedlejší produkt problematiky a mají zájem pacienta skutečně erudovaně léčit, ne je odbornými termíny velkohubě "motat" a léčbu řešit verbálně. 


Myšlenku navazovat na empirické podklady, evidence based studie, ale především i na evidence experience metodiky a postupy primárně v aplikaci u vrcholových sportovců nazýváme KLINICKÁ SPORTOVNÍ FYZIOTERAPIE, a to již od samého počátku, kdy bylo snahou, vytipovat si charakterově odpovídající fyzioterapeuty na počátku pracovní kariéry či studia a v tomto filozofickém smýšlení a duchu jim veškeré "KNOW-HOW" FYZIOTERAPIE RUKAVIČKA předávat- a to zadarmo! 


Vychovávat a vyvíjet fyzioterapeuty, kteří hledí na pacienta jinou optikou, než je dnes zaběhlý medicínský postup a využívat při tom prvky mnoha metodik, vést specifické testování a vyšetření pacienta, využívat pohyb a jeho modality na daný vrcholový sport či činnost v pohybové reedukaci a přistupovat k pacientovi lidsky, empaticky, individualizovaně, erudovaně, kvalifikovaně a především s pokorou a úctou, kdy není finanční hledisko prioritou- to je naše přesvědčení a systém terapeutické intervence, která musí být v našem krásném řemeslu- fyzioterapii, běžnou praxí.


Odměnou tohoto aktu je nám pohled na vytrénované a již plnohodnotné kolegy v oboru, kteří si práci skutečně užívají, fyzioterapie je jejich životním stylem a odraz upřímného a pokorného jednání se zrcadlí ve spokojených pacientech, kterým se pokusilo pomoci zbavit je obtíží a bolesti.

Není pak větší radostí, než té, když si plní své pracovní cíle, jsou plnohodnotnou součástí sportovních týmů či hrdě s vrcholovými sportovci dlouhodobě spolupracují a získávají s nimi celou řadu sportovních úspěchů!

S láskou, obrovským respektem k řemeslu a neskonalou ctí fyzioterapii praktikovat 

PhDr. Michal Rukavička


SOUČASNÍ FYZIO ASISTENTI:


Bc. Šimon Šendera- zástupce vedoucího fyzioterapeuta FC Viktoria Plzeň "A tým"

Zaměření- manuální medicína, viscerovertebrální zřetězování, Tr.P terapie, fasciální techniky, mobilizace, DNS reedukace, return to play po zranění atd.


Bc. Petr Bendl- fyzioterapeut FC Viktoria Plzeň "A tým"

Zaměření- manuální medicína, svalové zřetězování, fasciální techniky, kompenzační a preventivní techniky, mobilizace, Tr.P terapie, ortopedické diagnózy atd.


Bc. Martin Hes- fyzioterapeut FC Viktoria Plzeň "A tým"

Zaměření- manuální medicína, zřetězování, TMT, fasciální techniky, silový trénink, reedukace pohybu, atd. 


Bc. et Bc. Kristýna Vondrysová- fyzioterapeutka, kondiční trenérka, pohybová terapeutka

Zaměření- manuální medicína, TMT, zřetězování, Tr.P terapie, silový trénink, reedukace pohybu, crossfit, mobilizace, mobilita/flexibilita


Bc. Adriena Pecinová- fyzioterapeutka, pohybový specialista, učitelka pohybu

Zaměření- manuální medicína, TMT, fasciální terapie, dry needling, akupunktura, mobilizace a manipulace, reedukace pohybu atd.


FOTOGALERIE