SLUŽBY


Komplexní terapeutická intervence na podkladě akreditovaných konceptů

KLINICKÁ MANUÁLNÍ FYZIOTERAPIE- Diagnostika, terapie funkčních a strukturálních poruch, prevence. Komplexní terapie spoušťových bodů- globání reciproční inhibice, metoda suché jehly, akupresura. Léčba poúrazových a pooperačních stavů. Léčba viscerovertebrálních zřetězování. Konzultace, poradenství.

MANIPULAČNÍ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY- Techniky na podkladě odborných kurzů a stáží- postupy např. dle Dr. Maja Špiritovič- Manipulace, Mobilizace, Dr. Petr Bitnar- Mobilizace v kontextu svalových řetězců, Školské a empirické techniky v návaznosti na prof. K. Lewit.

FASCIÁLNÍ TERAPIE- Techniky na podkladě odborných kurzů a stáží- postupy dle FASCIAL DISTORTION MODEL- MSPhT. Beatrix Baumgartner + PhDr. Michal Peroutka, FAZER by Artzt vitality- MSPhT. Beatrix Baumgartner, ROCKTAPE- FMT Rock Floss + Rock Pods- by ROCK TAPE CZ, Školské a empirické techniky v návaznosti na prof. C. Stecco.

PNF METODY- Metody na neurofyziologickém podkladě. Reedukace, stabilizace osového orgánu dle ontogenetického vývoje. DNS- Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře- diagnostika, terapie. ACT- Akrálně koaktivační terapie a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového aparátu dle Dr. Palaščákové Špringrové.

DRY NEEDLING- Techniky na podkladě odborných kurů a stáží např. - DGS ACADEMY- basic level- Holandsko, advanced level- Belgie, Epirie by Seirin- Japonsko atd.

    SPORTOVNÍ FYZIOTERAPIE A TRÉNINK- Reedukace pohybu a readaptace na terén ve sportovní traumatologii. Využití excentrického svalového cvičení v systému sportovní fyzioterapie. Funkční diagnostika a trénink ve vrcholovém a výkonostním sportu. Kompenzační a rekondiční trénink. Regenerační procedury sportovní medicíny. Rehabilitačně- funkční trénink v kondiční přípravě. Labilní plochy, senzomotorická stimulace.

    KINESIOTAPING- Terapeutický taping- inhibice, facilitace, lymfatický taping- poúrazové stavy, jizvy, mechanický taping- stabilizace kloubů, svalů.

    KONDIČNÍ TRÉNINK- Kondiční příprava- individuální/ týmová. Návrat do plného profesionálního zatížení po zranění. Kondiční trénink při zranění. Tréninky zaměřené na sílu, výbušnost, dynamiku, rychlost, koordinaci, performance trénink, silovou/rychlostní vytrvalost atd.


Vzdělávání v oboru- získané kredity

PNF METODY 

. 2014- DNS- Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň D (Rehabilitation Prague School)

. 2013- PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace a její aplikace v praxi (Mgr. Jiřina Holubářová 

. 2013- DNS- Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň C (Rehabilitation Prague School)

. 2013- DNS- Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň B (Rehabilitation Prague School)

. 2012- DNS- Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň A (Rehabilitation Prague School)

. 2011- Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového systému- akreditace MZČR (PhDr. I. Špringrová, PhD.- Rehaspring)

. 2008- Hluboký stabilizační systém a pánevní dno (MUDr. A. Kobesová, MONADA)

SPORTOVNÍ FYZIOTERAPIE A TRÉNINK

. 2014- Reedukace pohybu a readaptace na terén ve sportovní traumatologii s využitím excentrického svalového cvičení (Loic Paris/FRANCE/)

. 2014- Instruktor fitness, kondiční trenér (Norman's Academy)

. 2013- Funkčný kondiční tréning a diagnostika vo vrcholovom a výkonnostnom športe (Mgr. Maroš Molnár, Molfit /SK/)

. 2012- FLOWIN® basic - instructor of friction and physical training (FLOWIN®)

. 2011- PROPRIOFOOT concept® (PhDr. I. Špringrová, PhD.- Rehaspring)

. 2010- Sportovní fyzioterapie a kondiční trénink II. (Mgr. Barbara Tuma/SWIS/, MAS Sportphysiotherapy)

. 2010- Sportovní fyzioterapie a kondiční trénink I. (Mgr. Barbara Tuma/SWIS/, MAS Sportphysiotherapy)


KLINICKÁ MANUÁLNÍ FYZIOTERAPIE

2024- PALPAČNÍ ANATOMIE- Mudr. R. Hudák, Mgr. F.Jevič, Mgr. J. Tolar- tým 2. LF UK (Praha- Rehaeduca)

2023- FASCAIL MANIPULATION by STECCO- Level I- Pietro Ionga Prat, Lorenzo Copetti, Julia Ann Day (Praha- Rehaeduca)

. 2023- MULLIGAN MANUAL THERAPY CONCEPT- Lower quadrant by Dr. Sakis Adamidis (Praha)

. 2023- MULLIGAN MANUAL THERAPY CONCEPT- Upper quadrant by Dr. Sakis Adamidis (Praha)

. 2023- OMT MEDICAL ACUPUNCTURE/DRY NEEDLING by Jimmy Michael, Giles Gyer (OMT- Berlin)  

. 2021- MANIPULACE- Manipulační techniky by Dr. Maja Špiritovič (CPM prof. Pavla Koláře)

. 2021- MOBILIZACE- Mobilizační techniky by Dr. Maja Špiritovič (CPM prof. Pavla Koláře)

. 2021- FDM- Fascial Distortion Model- Typaldos Method (MSPhT. Beatrix Baumgartner, EFDMA)

. 2020- FMT ROCKPODS 

(ROCKTAPE CZE- J. ZEMAN)

. 2020- FMT ROCKFLOSS

(ROCKTAPE CZE- J. ZEMAN)

. 2019- Mobilizace v kontextu svalových řetězců (Mgr. Petr Bitnar)

. 2019- FAZER by ARTZT vitality- Fasciální techniky (Beatrix Baumgartner /ARTZT INSTITUT/)

. 2018- Role of Manual therapy in DNS (Robert Lardner, USA)

. 2018- Dry Needling- David G Simons Academy, Advanced level by Johnson McEvoy (Smart Education Movement Excellence, Belgie)

. 2017- Dry Needling- David G Simons Academy by Christian Grobli /SWIS/ (Denkfysio-Nijmegen, Holland)

. 2014- Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr. Petr Bitnar)
. 2014- Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Mgr. Petr Bitnar)
. 2009- Osový orgán - vyšetření, diferenciální diagnostika a léčba (doc. MUDr. M. Tichý, CSc.)
. 2009- Posturální cvičení s využitím labilních ploch (Klinika komplexní rehabilitace- MONADA)
. 2008- Komplexní terapie ramene (MUDr. Tutzký, MONADA)

ODBORNÉ STÁŽE, AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

. 2022- XXV. Národní kongres ČSOT- Česká Společnost pro ortopedii a traumatologii- Téma- Komplikace v rehabilitaci po artroskopiích kolena (Clarion Congress Hotel, Praha)

. 2021- VI. artroskopické "live surgery" sympózium- Téma- 

1. Zásady fyzioterapie v časném pooperačním období po rekonstrukci LCA

2. Zásady fyzioterapie v pozdním pooperačním období po rekonstrukci LCA a návrat ke sportu (Vienna House Easy Pilsen, Plzeň)

. 2019- Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii- Téma- Svalová zranění ve vrcholovém sportu (Parkhotel, Plzeň)

. 2019- Akademie Individuálních Sportů Západočeského kraje- Téma- Klinická sportovní fyzioterapie a regenerační procedury sportovní medicíny (AIS- Plzeň)

. 2019- Konference Sportovní Fyzioterapie- REHASPORT- Téma- Funkční problematika a svalové zranění ve vrcholovém sportu (Aquapalace Praha)

. 2018- DNS Kongres- Medicína pohybového systému ve sportu (REHABPS, Praha)

. 2017- XXVI International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology- THE FUTURE OF FOOTBALL MEDICINE (CAMP NOU STADIUM BARCELONA FC, SPAIN)

. 2016- XXV International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology- FOOTBALL MEDICINE STRATEGIES RETURN TO PLAY (LONDON, ARSENAL FC /UK/)

. 2015- XXIV International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology- FOOTBALL MEDICINE STRATEGIES FOR PLAYER CARE (LONDON /UK/)

. 2014- VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii (OLOMOUC)

. 2011- Přednášení na odborné konferenci fyzioterapeutů- Diagnostika a terapie kolenního kloubu u vrcholových sportovců (Congres Centre, PLZEŇ)

KINESIOTAPING

. 2018- Cross Taping/Balance taping czech (Powered by BB Tape- Korea- prof. J. Lee, Prof. S. Choi/Balance Taping International/)

. 2015- Kinesio Taping® Clinical concept and advanced taping methods (KINESIO TAPING® ASSOCIATION INTERNATIONAL, KTA association, Dr. Kenzo Kase via Mgr. Peroutka, CKTI)

. 2013- Kinesio Taping® Method 2 ADVANCE (KINESIO TAPING® ASSOCIATION INTERNATIONAL, KTA association, Dr. Kenzo Kase via Mgr. Peroutka, CKTI)

. 2013- Kinesio Taping® Method 1 (KINESIO TAPING® ASSOCIATION INTERNATIONAL, KTA association, Dr. Kenzo Kase via Mgr. Peroutka, CKTI)

. 2010- Terapeutické využití kinesiotapu (Temtex- Towatek Korea Co.,Ltd. via Mgr. Šúrová Silvia)

MILNÍKY

. 2014- DNS- Dynamic Neuromuscular Stabilization Certified Practitioner (Rehabilitation Prague School- prof. Pavel Kolář)

. 2013- Rigorózní státní ZK- PhDr.
. 2011- REGISTRACE- Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie - MZČR

2010- Státní ZK- Mgr.

2008- Státní ZK- Bc.


LISTOPAD 2014

PhDr. MICHAL RUKAVIČKA ÚSPĚŠNĚ SPLNIL VŠECHNY PŘEDEPSANÉ TESTY A PROKÁZAL DOSTATEČNOU ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ I PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ APLIKACI PRINCIPŮ DYNAMICKÉ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE A TÍM DOSÁHL ÚROVNĚ: 

CERTIFIKOVANÝ DNS TERAPEUT (cert. DNSP)

ÚROVEŇ UDĚLIL TÝM TERAPEUTŮ PRAGUE SCHOOL FN MOTOL V ČELE S VÁŽENÝM  

Prof. PaedDr.Pavlem Kolářem, Ph.D. 

Přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol- Praha, 

Česká republika